تبلیغات
زندگی زیباست عشق افسانست - تقصیر عشق من چی بود.گناه من این بود که عاشق بودم؟

تقصیر عشق من چی بود.گناه من این بود که عاشق بودم؟

داری از چشام میوفتی میدونی دست خودم نیست اره من ازت بریدم اما تقصیر تو کم نیست خودت اومدی تو دنیام خودتم عقب کشیدی با خودت چی فکر میکردی واسه من چه خوابی دیدی. داری از چشام میوفتی من میگم باید بری تو من میم نباید باشی تو من میگم مقصری تو. عاشقت بودم ولی تو من دست کم گرفتی ساده دل ازم بریدی خودتو ازم گرفتی 

موضوع: عاشقانه،
[ دوشنبه 1392/03/20 ] [ ساعت 16 و 54 دقیقه و 38 ثانیه ] [ پرهام محدثی ]