تبلیغات
زندگی زیباست عشق افسانست - دارم راه برگشت و گم میکنم

دارم راه برگشت و گم میکنم

دارم راه برگشت و گم میکنم به بنبست رسیدم بگو من کجام .میخوام حس کنم باز نزدیکمی بگو از کدوم جاده به سمتت بیام.

من این روزها حال و روزم بده به هرکی که شد غیر از تو رو زدم فقط از یه دنیا تو موندی برام مبادا تو هم رو بگیری ازم

باید راهی سمت تو  پیدا کنم که این تنها راهه نجات منه میترسم یه روزی به سمتت بیام که پلهای پشت سرم بشکنه .میدونم  میتونم که پیدات  کنم .میدونم   دلم به این دلخوشه من هرجای دنیا برم باز هم یه حسی من و سمت تو میکشه 


شکلکـــْـ هایِ هلــن

موضوع: دلتنگی، عاشقانه،
[ یکشنبه 1392/04/30 ] [ ساعت 21 و 55 دقیقه و 41 ثانیه ] [ پرهام محدثی ]