تبلیغات
زندگی زیباست عشق افسانست - نه تو می مــانی و نه انــدوه

نه تو می مــانی و نه انــدوه

 نه تو می مــانی و نه

 انــدوه

 و نه هیچیـــــک از مردم ایــــن

 آبادی

 به حباب نگـــــران لب یک رود

 قســــم،

 … و به کوتاهــــی آن لحظه شـــــادی

 که گذشت،

 غصــــه هم می گــــذرد،

 آنچنــــانی که فقط خاطــــره ای

 خواهـــد ماند

 لحظه ها عریاننــــد

 به تن لحظـــه خود، جامه انــدوه

 مپوشان هرگــــز

موضوع: دل بارونی، در انتظار، برچسب ها: نه تو می مــانی و نه انــدوه،
[ سه شنبه 1392/06/5 ] [ ساعت 21 و 16 دقیقه و 14 ثانیه ] [ پرهام محدثی ]