تبلیغات
زندگی زیباست عشق افسانست - چرا همیشه گفته میشود "سکوت نشانه ی رضایت است!"

چرا همیشه گفته میشود "سکوت نشانه ی رضایت است!"

چرا همیشه گفته میشود "سکوت نشانه ی رضایت است!"

چرا نمی گویند؛ نشانه ی دردیست عظیم که لب ها را به هم دوخته است؟

چرا نمی گویند؛ نشانه ی ناتوانی گفتار از بیان سنگینی رفتار افراد است؟

چرا نمی گویند؛ نشانه ی دلی شکسته است که نمی خواهد با باز شدن لب ها از همدیگر صدای شکسته شدنش را نامحرمان متوجه شوند؟

موضوع: عاشقانه، برچسب ها: چرا همیشه گفته میشود "سکوت نشانه ی رضایت است!"،
[ جمعه 1392/06/8 ] [ ساعت 20 و 47 دقیقه و 37 ثانیه ] [ پرهام محدثی ]