تبلیغات
زندگی زیباست عشق افسانست - آن نازنین كجاست

آن نازنین كجاستآن نازنین كجاست كه یادم نمیكند،صدغم به سینه دارم وشادم نمیكند،یك لحظه بی من 

هركزنمی نشست امروزبه یادكیست كه یادم نمیكند


موضوع: تنهایی، برچسب ها: آن نازنین كجاست،
[ شنبه 1392/06/9 ] [ ساعت 23 و 46 دقیقه و 27 ثانیه ] [ پرهام محدثی ]