تبلیغات
زندگی زیباست عشق افسانست - منظور از یک شبکه ی رایانه ای چیست؟

منظور از یک شبکه ی رایانه ای چیست؟


هرگاه بتوانیم بین یک سری از رایانه ها و وسایل جانبی آنها ارتباط برقرار کنیم، بطوری که همه ی آنها تحت یک سیستم عامل و یک قرارداد (پروتکل) کار نمایند آنگاه یک شبکه ی رایانه ای داریم. یک شبکه ی رایانه ای در پایه ای ترین سطح خود شامل فقط دو رایانه است که توسط یک کابل به یکدیگر متصل شده اند ولی می توانند از داده ها به طور مشترک استفاده نمایند

موضوع: کامپیوتر،
[ شنبه 1392/06/9 ] [ ساعت 23 و 24 دقیقه و 46 ثانیه ] [ پرهام محدثی ]