تبلیغات
زندگی زیباست عشق افسانست - روش های انتقال اطلاعات در شبکه ها

روش های انتقال اطلاعات در شبکه ها

اساسا" دو نوع روش برای انتقال اطلاعات در شبکه ها وجود دارد که عبارتند از:

1- روش انتقال علامت (Token passing)

2-  روش گوش دادن به خط(Carrier Sensc Maltiple Access)

دو روش انتقال، علامت یک بسته (Packet) به نام علامت (token) دائما" در محیط ارتباطی شبکه از یک ایستگاه به ایستگاه دیگر در حال حرکت است و هر دو دستگاه فقط زمانی می تواند اقدام به ارسال پیام نماید که علامت (token) در اختیار آن باشد. هنگامی که یک دستگاه (Station) علامت را دریافت می کند دو حالت پیش می آید.

یا این که ایستگاه مایل به ارسال پیام است که در این صورت باید علامت را از خط خارج کرده، پیام خود را وارد آن نموده و سپس مجددا" علامت را وارد خط نماید و آن را برای ایستگاه بعدی ارسال نماید.

3-  یا این که ایستگاه پیامی برای ارسال ندارد، که در آن صورت فقط آدرس علامت را عوض کرده آن را برای ایستگاه بعدی ارسال می نمایید.

از روش فوق در استانداردهای Arcnet ، Tokenring استفاده می شود.

در روش گوش دادن به خط، نحوه ارسال پیام به این ترتیب است که ایستگاهی که می خواهد پیام خود را ارسال نماید، ابتدا یک بسته اطلاعات را آماده می کند و منتظر می ماند تا وقتی که ایستگاه دیگری در حال ارسال پیام نباشد، آن گاه بسته ی خود را ارسال می کند. اگر در ایستگاه به طور همزمان بسته های خود را ارسال نمایند، پدیده تصادف (Collision) رخ می دهد و بسته های حاوی اطلاعات خراب می شوند. در این مواقع هر دو ایستگاه مدتی منتظر می مانند و سپس پیام خود را مجددا" ارسال می کنند. با این توضیحات، مشخص می شود که اگر مقدار ایستگاه های کاری زیاد باشد، ترافیک زیادی در خط وجود خواهد داشت و این ترافیک عملا" سرعت انتقال اطلاعات را کاهش می دهد

موضوع: کامپیوتر، برچسب ها: روش های انتقال اطلاعات در شبکه ها،
[ یکشنبه 1392/06/10 ] [ ساعت 00 و 51 دقیقه و 08 ثانیه ] [ پرهام محدثی ]