تبلیغات
زندگی زیباست عشق افسانست - خدایا تو مرا چه دیدی که وفادار ماندی...؟؟

خدایا تو مرا چه دیدی که وفادار ماندی...؟؟

خدایا!


تو را غریب دیدم و غریبانه غریبت شدم،

تو را بخشنده دیدم و گنه کار شدم،

تو را وفادار دیدم و هر جا که رفتم بازگشتم،

تو را گرم دیدم و در سردترین لحظه ها به سراغت آمدم،

تو را مهربان دیدم و هر لحظه به سویت آمدم،


تو مرا چه دیدی که وفادار ماندی...؟  
موضوع: عاشقانه،
[ شنبه 1392/07/27 ] [ ساعت 00 و 07 دقیقه و 26 ثانیه ] [ پرهام محدثی ]