تبلیغات
زندگی زیباست عشق افسانست - مهربانی و صداقت

مهربانی و صداقتمهربانی و صداقت تو درست به ظرافت گلبرگ های یک گله نوشکفته است که برای یه پروانه خسته بهترین جای رسیدن به آرامشه

موضوع: عشق ،
[ جمعه 1392/07/26 ] [ ساعت 23 و 25 دقیقه و 29 ثانیه ] [ پرهام محدثی ]