تبلیغات
زندگی زیباست عشق افسانست - آیا میدانستید؟؟؟؟

آیا میدانستید؟؟؟؟

 

ﺁﯾﺎ ﻣﯿﺪﻭﻧﺴﺘﯿﺪ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺳﺎﯾﺰ ﭘﺎ ﻣﯿﺸﻪ ﺳﻦ
ﻭ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺩﺍﺩ؟!!!
1-
ﺳﺎﯾﺰ ﮐﻔﺸﺘﻮ ﺿﺮﺑﺪﺭ ۵ ﮐﻦ
2-
ﺑﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﯼ ۵۰ ﮐﻦ
3-
ﺿﺮﺑﺪﺭ ۲۰ ﮐﻦ
4-
ﺑﻌﻼﻭﻩ ﯼ ۱۰۱۳ ﮐﻦ
5-
ﺳﺎﻝ ﻣﯿﻼﺩﯼ ﺗﻮﻟﺪﺗﻮ ﺍﺯﺵ ﮐﻢ ﮐﻦ
ﯾﻪ ﻋﺪﺩ۴ ﺭﻗﻤﯽ ﻣﯿﺸﻪ، ۲ ﺭﻗﻢ ﺍﻭﻟﺶ ﺳﺎﯾﺰ
ﮐﻔﺶ، ﺩﻭﺭﻗﻢ ﺑﻌﺪﯾﺶ ﺳﻨﺘﻪ
(
خودم امتحان کردم درست کار میکنه[ سه شنبه 1392/12/13 ] [ ساعت 10 و 09 دقیقه و 52 ثانیه ] [ پرهام محدثی ]