تبلیغات
زندگی زیباست عشق افسانست - دوست دارم

دوست دارم

مثل چشمای ناز داره دیونم میکنه به اینکه بگم دوست دارم مجبورم میکنه

توی همون اولین نگاه حس کردم تورو کم دارم واس این بود همون لحظه گفتم دوست دارم

خیلی دوست دارم خیلی وابستت شدم با اینکه تازه اومدی بدجوری عاشقت شدم

یه فرشته ای مثل تو کم پیدا میشه تو دنیا داره عشق حس میکنه واس یه بار این دل تنها

تو همون اولین نگاه حس کردم تورو کم دارم واسه این بود که گفتم دوست دارم


موضوع: دلتنگی، عشق ، عاشقانه، برچسب ها: دوست دارم،
[ سه شنبه 1392/12/13 ] [ ساعت 10 و 11 دقیقه و 48 ثانیه ] [ پرهام محدثی ]