تبلیغات
زندگی زیباست عشق افسانست - گریه میکنم بخاطر خودم

گریه میکنم بخاطر خودم

گریه میکنم به احترام تو گریه میکنم بخاطر خودم گریه میکنم که تنهایی من کادوی تو برای تولد من میشه چشماتو به من قرض بدی جای هردومون میخوام گریه کنم داره دلتنگی کلافه ام میکنه .مثل اسمون میخوام گریه میکنم عذاب میکشم از یاد تو میرم با خاطرات خوب تو اروم میگیرم نه میدونی چقدر داغونم از دوریت نه میفهمی با چه زجری دارم میمیرم.من دارم بخاطرت اب میشم تو داری منو فراموش میکنی با خودم فکر میکنم اینجایی و داری حرفای منو گوش میکنی عذاب میکشم از یاد تو میرم

موضوع: تنهایی،
[ شنبه 1394/11/3 ] [ ساعت 13 و 20 دقیقه و 35 ثانیه ] [ پرهام محدثی ]