تبلیغات
زندگی زیباست عشق افسانست - عمره لعنتی

عمره لعنتی

دردی که تو قلبمه گریه هم براش کمه به کی بگم که تو دلم یه عالمه غمه کی بگیره دستمو وقتی خیلی خسته مو نمیشنوه صدای این دل شکستمو  سوت و کورو بی چراغ هر شب و این اتفاق تو تاریکی چه نزدیکی به من به این اتاق از همیشه بدترم هی میگم برم نرم پریشونم نمیدونم چی اومده سرم مگه عمره لعنتی میگذره به راحتی گرفته جونمو بدون تو من دیگه نمیکشم بیشتر عاشقت بشم نمیتونم دیگه بدون تو اخ چه حس سردیه این دیگه چه دردیه فقط یه بار بهم بگو گناه من چیه لحظه لحظه شب به شب گریه های بی سوا راضی نشد زندگی بسوزه توی تب

موضوع: دل نوشته، تنهایی،
[ سه شنبه 1395/07/6 ] [ ساعت 22 و 56 دقیقه و 59 ثانیه ] [ پرهام محدثی ]